Media

Adres

Gospodarstwo Sadownicze
Paulina i Łukasz Leguccy
Trzylatków Duży 23
05-620 Błedów
0605 654 408
info at borowki.info.pl


Designed by:

Wymagania i nawożenie

 Borówka wysoka wymaga stanowiska zacisznego, ciepłego i słonecznego. Minimalna długość okresu wegetacyjnego dla większości odmian to 160 dni. Wzrost zostaje zahamowany gdy temperatura spadnie do +3oC. Temperatura optymalna dla wszystkich procesów fizjologicznych zamyka się w granicach 8-24oC. Wilgotność podłoża powinna być wysoka, jednak gleby nie powinny być zalewowe. Najlepsze są lekkie, próchniczne, kwaśne i ciepłe. Zawartość próchnicy nie powinna być mniejsza niż 3,5% (za optymalną uważa się zawartość powyżej 7%). Temperatura optymalna gleby w czasie wegetacji waha się w granicach 18-20oC. Odpowiednie pH wynosi 3,8-4,8.

Orientacyjne dawki nawozowe dla borówki 

 Składnik nawozowy Dawka (kg/ha) Forma nawozu

 Azot - N 

 30 - 50

 Siarczan amonu
 Saletra amonowa

 Potas - K2O 50 - 75 Siarczan potasu
 Kalimagnezja
 Sól potasowa
 Fosfor - P2O5 30 - 60 Superfosfa
 Fosforan amonowy
 Magnez - MgO 20 - 80 Siarczn magnesu
 Ścibisz K. 2000. Nawożenie borówki wysokiej na plantacjach towarowych. Sad Nowoczesny nr 11/2000: 18-21